Anty-sanacja Ostrów Wielkopolski

Przed II wojną światową sanacja pod przywództwem Józefa Piłsudskiego budowała w Polsce socjalizm.

II RP nie była państwem o wspaniałym ustroju, z którego trzeba czerpać wzorce. Wręcz przeciwnie – intensywnie szła w stronę socjalizmu i etatyzmu ze wszystkimi tego konsekwencjami. W efekcie pod względem tempa rozwoju gospodarczego prześcignęły Polskę w latach 30. XX w.: Estonia, Finlandia, Łotwa, Rumunia, Węgry. Dystans dzielący Polskę od krajów Europy zachodniej nie malał, lecz powiększał się. Książka Sławomira Suchodolskiego „Jak sanacja budowała socjalizm” po raz pierwszy obnaża prawdziwą naturę II RP.

Książkę można kupić na stronie wydawcy www.sklep-niezalezna.pl w cenie 29 zł (e-book 19 zł).

foto-Jak sanacja budowała socjalizm

Rafał Ziemkiewicz: Józef Piłsudski szkodził Polsce. „To sanacja zniszczyła przedrozbiorową tradycję republikańską”.

O zagubieniu Polaków i o ich braku wiedzy historycznej, świadczy to, że Polacy nie mają pretensji do innych Polaków o to, że w Polsce czczony Józef Piłsudski, jeden z najbardziej szkodliwych dla Polski przedwojennych polityków. Postać odpowiedzialna za prześladowanie, zamykanie w więzieniach i obozach, a nawet mordowanie, polskich patriotów.

Piłsudski w Polsce jest czczony, ma pomniki (w stolicy nawet dwa, nie licząc wielu pamiątkowych tablic), pomimo że zlikwidował demokracje, wprowadził dyktaturę, władzę odebrał endekom (reprezentującym większość Polaków katolików), i przekazał masonerii, która doprowadziła socjalizmem II RP do ruiny (co zaowocowało klęską wrześniowa, okupacjami – niemiecką i rosyjską, a po wojnie komunistyczną).

Co bardziej szokujące Piłsudskiego czcią otaczają katolicy, pomimo że zalegalizował aborcje, homoseksualizm, wspierał masonerie i socjalizm, praktykował okultyzm i był apostatą (wyrzekł się Kościoła katolickiego by związać się z kochanką).

Największą zbrodnią Piłsudskiego na narodzie polskim, było to, że ten wywodzący się z szeregów marksistów polityk skutecznie zdemoralizował Polaków, zabił rodzące się społeczeństwo obywatelskie i wyuczył Polaków bierności wobec wszelkich kretyńskich decyzji władz, narzucił Polakom model stosunków społecznych wywodzący się z cywilizacji rosyjskiej – co skrzętnie po wojnie wykorzystał reżim komunistyczny, i co dziś jest przyczyną braku zaangażowania Polaków w troskę o dobro wspólne, pokornego zgadzania się na wszelkie patologie III RP.

Więcej na stronie www.wolnosc24.pl